Wat is COPD en hoe kan ik er het beste mee omgaan?

Wat is COPD?

In Nederland heeft 1 op de 10 mensen last van een chronische aandoening aan de luchtwegen. Dit kan chronische bronchitis of emfyseem zijn.
Chronisch Obstructief Longlijden (COPD) is hiervoor de verzamelnaam. COPD is een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Deze begint met extra slijmvorming, later beschadigt de ontsteking de longen. Verkoudheid, luchtweginfecties of prikkelende lucht, zoals rook verergeren de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Ook kunnen de longblaasjes hun stevigheid verliezen, waardoor de longen minder rekbaar worden. Een oorzaak daarvan kan het inademen van gassen of schadelijke deeltjes (bv. sigarettenrook) zijn.
De gevolgen van COPD kunnen zijn: kortademigheid, chronische of vaak terugkerende hoest, slijmproductie en een beperkt inspanningsvermogen. Hierdoor kan de kwaliteit van leven verminderd zijn, is er meer ziekteverzuim en zijn de medische kosten vaak hoog.
Ademhaling is voor de meeste mensen een vanzelfsprekend proces, echter 1,6 miljoen Nederlanders ervaren in meer of mindere mate dat de ademhaling bemoeilijkt kan worden door een aandoening aan de luchtwegen.

Hoe kunt u de klachten beperken?

Als u bij inspanning last krijgt van benauwdheid en hoestbuien dan is het begrijpelijk dat u die lichamelijke activiteiten liever vermijdt, waardoor de conditie echter steeds meer achteruit gaat. Maar als u COPD heeft, is het extra belangrijk dat u een goede conditie houdt en niet in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Als u minder beweegt, zullen de klachten juist eerder optreden en uw mogelijkheden steeds verder afnemen.
Dat is jammer, want meer bewegen geeft juist meer lucht!
Uw fysiotherapeut kan u leren hoe u door voldoende beweging uw klachten zoveel mogelijk beperkt. Voor mensen met chronische aandoeningen zijn daarom oefenprogramma's ontwikkeld waarbij u begeleid wordt door gespecialiseerde fysiotherapeuten.
Bij ons is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een COPD beweeggroep!

Met uw inzet en onze begeleiding kunnen we samen veilig en verantwoord bewegen inpassen in het dagelijkse leven. U gaat bewegen met een persoonlijk beweegprogramma onder begeleiding van een speciaal opgeleide fysiotherapeut. Het op maat gemaakte beweegprogramma houdt rekening met uw klachten en beperkingen en eventuele medicatie. Hierdoor kan de kwaliteit van leven er sterk op vooruit gaan!

Wat is COPD en hoe kan ik er het beste mee omgaan?

12 redenen om mee te doen met deze bewegingsgroepen:

- minder last van benauwdheid tijdens inspanning
- een beter algemene conditie ontwikkelen
- minder last van inspanning hebben
- meer spierkracht ontwikkelen
- minder medicijngebruik
- minder kans op het krijgen van hart- en vaatziekten
- meer plezier krijgen in het bewegen
- de grenzen beter leren kennen/ beter omgaan met de aandoening
- veilig en meer verantwoord gaan bewegen
- verbetering van de kwaliteit van leven
- deskundige begeleiding van uw fysiotherapeut


Daarnaast is bewegen in groepsverband leuk en stimulerend!

Waaruit bestaat het beweegprogramma?

De intake:
- Er wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor het programma.
- Een vraaggesprek om te bekijken wat uw wensen zijn en wat uw beperkingen zijn.
- U wordt getest op conditie, de spierkracht en de gezondheid. Tijdens deze testen wordt het zuurstofgehalte van het bloed en de hartslag gecontroleerd.

De Groepstraining:
- U gaat in een groep, van maximaal 6 personen, gedurende 12 weken 2 x per week een uur trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut.
- Na 6 weken vindt er een tussenevaluatie plaats om te beoordelen of er verbetering is opgetreden.
Tijdens de training wordt de hartslag en het zuurstofgehalte van het bloed continu gecontroleerd.


Vervolgtraject:
- Het is belangrijk om na afsluiting van het beweegprogramma ook regelmatig in beweging te blijven d.m.v. sporten. Na afsluiting van de behandelperiode is er de mogelijkheid om het vervolgtraject voort te zetten in onze praktijk.

Voor wie is het COPD oefenprogramma bedoeld?

Voor iedereen die beperkt wordt in zijn dagelijkse activiteiten door een aandoening aan de luchtwegen.