Kaakfysiotherapie volgens CRAFTA

Kaakfysiotherapie is een behandeling van de hele hoofdregio inclusief de kaak.

Wat houdt kaakfysiotherapie in?

Kaakfysiotherapie, ook orofaciale fysiotherapie genoemd, is een onderzoek- en behandelmethode van het hoofd. Het betreft hierbij de kaak, schedel, hals en nek. De nek en kaak maar ook de schedel en gezichtsbotten zijn bewegende onderdelen van het hoofd. Daarnaast zijn er veel spieren en zenuwen in het gebied aanwezig. Dit zorgt ervoor dat er in het hele systeem van het hoofd klachten kunnen ontstaan. De kaak is daar een essentieel onderdeel van.

Kaakfysiotherapie volgens CRAFTA

Bij welke klachten is kaakfysiotherapie geïndiceerd?

In de kaak:
- Vermoeide en pijnlijke kaken
- Pijn bij het kauwen en/of praten
- Oorpijn
- Tandpijn
- Knakken in de kaak
- Beperkte en/of scheve mondopening


In de nek:
- Beperkte bewegingsmogelijkheid
- Pijn lokaal in de nek of uitstralend in de schedel


In de hals:
- Slikproblemen
- Spraakproblemen door spanningsverandering in de halsspieren


In het gezicht en de schedel:
- Hoofdpijn
- Pijn in de bijholtes
- Dubbelzien
- Gevoelsstoornissen in het gezicht
- Tinnitus (Oorsuizen)
- Baby's met voorkeurshouding / afgeplat hoofd

Oorzaken voor hoofd/kaakklachten.

De oorzaken kunnen divers zijn:
- Het hebben van mondgewoontes, zoals knarsen, klemmen, nagels bijten
- Veel oor- en bijholteontstekingen in de baby- of jeugdjaren
- Beugel dragen/trekken van kiezen
- Slechte houding/scoliose (S-bocht)
- Trauma: val met fiets, bal in het gezicht, hoofd stoten
- Stress

Wat doet de kaakfysiotherapeut?

De kaakfysiotherapeut analyseert de klachten door een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) en een bewegingsonderzoek uit te voeren. Hierbij worden metingen gedaan, bewegingen bekeken en testen gedaan van de verschillende gewrichten, zenuwen en spieren. Uit dit onderzoek volgt een conclusie met bijbehorend behandelplan. Het behandelplan wordt altijd met u besproken. Bij de behandeling wordt vaak druk op de kaak, schedel en nek uitgeoefend om de bewegelijkheid te laten toenemen en pijn te laten afnemen. Daarnaast krijgt men oefeningen mee om thuis het bereikte effect verder te verbeteren of te behouden.

Wanneer naar kaakfysiotherapeut?

U kunt door uw huisarts, KNO arts, kaakchirurg of tandarts verwezen worden voor kaakfysiotherapie. U heeft geen verwijzing nodig. U kunt ook zonder verwijzing zelf contact opnemen met onze praktijk voor een afspraak bij de kaak fysiotherapeut. Fysiotherapie wordt door alle verzekeraars vergoed uit de aanvullende polis. Controleer van te voren of uw verzekering de kosten vergoed.

Voor wie is kaakfysiotherapie geschikt?

De therapie is in principe geschikt voor iedereen, van baby's tot senioren.