Sinds 2013 zijn we pluspraktijk, wat houdt dat in?

Sinds 2013 zijn we pluspraktijk, wat houdt dat in?

Pluspraktijk

Sinds 1 juli 2013 is onze de praktijk PLUSPRAKTIJK voor Achmea, Menzis, CZ en De Friesland. Dat zijn alle verzekeraars die een plusstatus uitgeven.

De PLUS status wil zeggen dat de zorg die je levert transparant, doelmatig en effectief is. Je voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen die de zorgverzekeraars stellen.

Deze kwaliteitseisen zijn bij voorbeeld: deskundigheid van de fysiotherapeut, goede klanttevredenheid, vastgelegde behandelprocedures volgens de nieuwste inzichten, meetbaar maken van de behandelresultaten, streven naar lage behandel gemiddeldes en meetbaar goede eind resultaten.

Onze praktijk blijkt met name uit te blinken door lage behandelgemiddeldes, zeer goede zorg resultaten en hoge klanttevredenheid. De scores zijn structureel beter dan de landelijke scores bij fysiotherapeuten. Met de grootse zorgverzekeraar Achmea hebben wij afspraken gemaakt dit beleid te handhaven, verder uit te bouwen en waar mogelijk met nieuwe protocollen te verbeteren.

Wij staan voor effectieve behandelingen, niet meer behandelingen dan noodzakelijk en we zetten ons in voor zelfregie van onze klanten bij hun gezondheidsproblemen. De uitstekende zorg die wij verlenen geldt natuurlijk voor iedereen, ongeacht welke verzekering men heeft.

Voor meer informatie over pluspraktijken klikt u hier.